A

Orientering om, hvor vi står i dag.

 

Vi er jo i en covid19- tid, som indvirker meget på alting i det ganske land - altså også, når det gælder mælkebøtten.
Det første, vi så os nødsaget til at flytte, var Revy’20. Den er så blevet udsat til 2021. Vi var på nippet til at få muligheden for at få startet vores børneteater i mindre målestok, efter jeg har haft et børneteater i samråd med 6.klasserne fra Stubbekøbing skole. Det mundede ud i 2 forestillinger med hver af klasserne. Det gjorde vi for, at vi måske ad den vej kunne få et børneteater på tavlen igen. Det har desværre ikke været muligt et stykke tid . Det er også udsat til 2021 .
Vi er så småt ved at lukke lidt op igen med nogle ting. I øjeblikket er der vores lokale musiker Flemming Walter, der har lov til at afspille nogle koncerter i vores lokaler , for at tilgodese os med nogle midler. Som alle andre har vi jo haft et stort økonomisk tab idet vi måtte aflyse vores revy.
Annonceringen af disse koncerter findes her på siden, under fanen "Bord til 2", samt på Facebook og kan bestilles der. Og I kan se, hvordan man skal forholde sig til det.
Vi håber , at vi for mulighed for at afvikle vore allerede planlagte arrangementer i efteråret. Vi kan nemlig ikke gøre brug af nogle af de hjælpepakker, der er sat i værk, men er i forbindelse med DATS, som vi håber kan hjælpe os, ellers må vi jo være ærlige at sige, at det kan komme til at se lidt mørkere ud for os som forening. Vi håber stadigvæk.
De faste udgifter skal jo stadigvæk betales. Vi holder nøje øje med situationen.
Det er jo på grund af tilskuerantallet og afstanden til hverandre, der kan være problemet for os i vores sal.
Ha en god sommer. Pas godt på jer selv og andre og på forhåbentlig gensyn efter sommerferien.
Formand Anni Carlsen